accelerating innovation and growth

En klassiskt typograferad logotyp och en associativ vinge utgör grundelementen i Hugins profil. Vingen går igen i de fyra segmenten, var och ett med sin egen färg. Den är också en stark profilbärare i produkternas detaljer. Utvecklad och designad för COOP av FutureLab.