accelerating innovation and growth
Skalbart jätte-event

Skalbart jätte-event

Kinnarps största produktlansering i koncernens historia, 4xMissions, föregicks av en väl genomarbetad intern implementering. En viktig del av implementeringen var de två stora interna event Kinnarps bjöd in alla drygt 1000 anställda till på bland annat Kinnarps Arena....
Plattformar för internationell integration

Plattformar för internationell integration

I Kinnarps arbete med integration och samordning av varumärket på 35 marknader, är vikten av gemensam varumärkes- och kommunikationsplattform stor. FutureLab utvecklade såväl plattformarna som visionen och kommunikationskonceptet “Better at work”. Vidare...
En grafisk profil för 35 länder

En grafisk profil för 35 länder

För att en grafisk profil ska accepteras och fungera på 35 olika marknader och nästan lika många språk, gäller det att den är väl genomarbetad. Det gjorde FutureLab med Kinnarps profil. Arbetet innebar möjliggörande av språkbyten samt andra mer eller mindre komplexa,...
Piloter för internationell marknad

Piloter för internationell marknad

En viktig del i Kinnarps internationella integration av varumärket är att arbeta med samma kommunikationsenheter på alla marknader. Enheter som utgår från samma plattformar och kommunicerar samma budskap, erbjudanden och löften oavsett marknad. De första piloterna var...
Gemensam katalog för nordiska marknaden

Gemensam katalog för nordiska marknaden

På den nordiska marknaden är Kinnarps inte bara kända för sina kontorslösningar, utan även för inredning av sjukhus och skolor. Sälj- och köpprocesserna ser emellertid olika ut på de nordiska marknaderna, något FutureLab tog med sig in i utvecklingen av Kinnarps...
Med kundnyttan i fokus

Med kundnyttan i fokus

Branschen för kontorsinredningar har länge präglats av produktpresentationer med tillhörande priser och erbjudande. I nära samarbete med Kinnarps utvecklade FutureLab därför ett nytt sätt att presentera Kinnarps på. Med Officekatalogen 2008, utvecklad och producerad...