accelerating innovation and growth
Svarsfrekvens 25%

Svarsfrekvens 25%

Inbjudan i trä till amerikansk mässa väckte uppmärksamhet och skapade aktivitet genom sin form. Besökarna hade med sig träbiten över hela den amerikanska kontinenten för att tävla i montern.
Varumärkeslansering USA

Varumärkeslansering USA

Med en annonsserie riktad till fackhandelsled bryter Rapid in på den amerikanska verktygsmarknaden. Strategiskt valda produkter fungerar som bärare av kärnvärden för Rapid.
Försäljning innan produktion

Försäljning innan produktion

Genom att visa Duax revolutionerande teknik (samma klammerlängd för 2 – 170 ark) med en prototyp samt realistiska 3Danimationer, kunde Rapid få Duax listad hos speciellt utvalda kunder innan den var satt i produktion.
Kunskap om alla led

Kunskap om alla led

FutureLabs koncept och produktdesign för Rapid Soonprodukter bygger på förståelse för återförsäljarnas distribution och säljmekanismer, samt trendkänslig kunskap om vad slutkonsumenterna gillar.
Verklig category management

Verklig category management

Tillsammans med Rapid Tools utvecklade FutureLab ett butikskoncept för en internationell butikskedja. Genom konceptet visade Rapid verklig category management, att ta ansvar för kundens affärer, och fick på så vis en ny stor kund.