accelerating innovation and growth
När två blir ett

När två blir ett

FutureLab deltog i såväl strategiskt som taktiskt och praktiskt arbete när ett känt varumärke fasades ut från sin marknad och ersattes av Rapid. Den smidiga processen möjliggjordes genom väl fungerande koncept för annonser, förpackningar och...
Minsta gemensamma nämnaren

Minsta gemensamma nämnaren

Klammern, Rapids minsta gemensamma nämnare, låg till grund för varumärkesbyggande annonskampanj samt aktivt PR-arbete. Kampanjen positionerade Rapid på världsmarknaden.
Nätverk som kommunikationsbärare

Nätverk som kommunikationsbärare

FutureLabs idé om att kommunicera Rapids samlade kompetens som ett nätverk – Rapidnet – har fått stor genomslagskraft både internt och externt. Rapidnet fungerar såväl på nätet som i tryckt form och som positionerande idé.
Se framtiden idag

Se framtiden idag

Höghastighetsmarknaden kräver att få se saker innan de finns. Genom förpackningsvisualisering i 3D lyckades Rapid komma in hos en av de större varuhuskedjorna i USA.
Identifiera behoven

Identifiera behoven

FutureLab har i samarbete med Rapid identifierat de största globala distributörernas behov samt konceptualiserat och kommunicerat lösningar på behoven. Rapid är idag valda till sk preferred supplier hos distributörerna.