accelerating innovation and growth
Trimma teamet, starkare samverkan

Trimma teamet, starkare samverkan

FutureLab verkar både som strategisk rådgivare och “operativ coach” för UniGraphics och arrangerar återkommande workshops i syfte att synka marknad, sälj och produktion i allt från varumärkeshantering, bearbetning av nyckelkunder och effektivt...
Enkät som underlag för varumärkesutveckling

Enkät som underlag för varumärkesutveckling

I Pedabs process att uppgradera sin affärsidé och varumärkesposition, utvecklade vi en intern och extern enkät med frågor om kundfördelar, mervärden och strategival. Analysen av enkätsvaren låg till grund för det fortsatta varumärkesarbetet. Enkäten var även ett...
Intern implementering av varumärket

Intern implementering av varumärket

Efter att vi utvecklat Pedabs varumärkesplattform gav vi den ord och bild, för att kunna implementeras och arbetas med internt. Resultatet blev en varumärkespresentation samt en utökad version i form av en varumärkeshandbok. Vi skapade även det interna HR-konceptet...