accelerating innovation and growth
Plats för människor, samhälle och åsikter

Plats för människor, samhälle och åsikter

Som den starka mångfald av kreatörer som White är, och med det stora samhällsengagemang som yrket kräver, kände vi att White behövde mer än att bara visa bilder på sin arkitektur. Tillsammans skapade vi ett koncept där arkitekturen blir en del av människors liv och...
Sambandscentral

Sambandscentral

I FutureLabs koncept Meeting Finland, vilket marknadsför Finland som konferensland, fick webben en central roll som gemensamt säljverktyg och informationsbank för kampanjens alla inblandade parter.
Content Management

Content Management

Utifrån av FutureLab satt design- och kommunikationsplattform, skapades en dynamisk webblösning och tillika en plattform för kampanjuppföljning. Fokus på kundnytta, såväl externt som internt: enkel orientering, högt nyhetsvärde och upplysande redaktionella inslag...