accelerating innovation and growth
Bolon växlar upp med tydligare erbjudande

Bolon växlar upp med tydligare erbjudande

Svenska designundret Bolon har gått från att ha varit en exklusiv nischföreteelse till en globalt etablerad och erkänd leverantör av den nya generationens golv – golv som trots hög slitstyrka och lång hållbarhet ändå har utpräglad textil känsla. FutureLab har i...
Realiserar samhällsmål och politik till hållbara affärer

Realiserar samhällsmål och politik till hållbara affärer

Cleantech Inn Sweden främjar och driver på den hållbara utvecklingen genom att fokusera på cleantech-innovationer i tidiga skeden hos företag med tillväxtpotential. CINNS är ett nationellt projekt som ägs av Innovationsbron och finansieras av Vinnova, Tillväxtverket,...
Enkät som underlag för varumärkesutveckling

Enkät som underlag för varumärkesutveckling

I Pedabs process att uppgradera sin affärsidé och varumärkesposition, utvecklade vi en intern och extern enkät med frågor om kundfördelar, mervärden och strategival. Analysen av enkätsvaren låg till grund för det fortsatta varumärkesarbetet. Enkäten var även ett...