accelerating innovation and growth
En plattform – två varumärken

En plattform – två varumärken

Med en funktionell designlösning utvecklade FutureLab en gemensam webbplattform för två varumärken. Trots olika gestaltning bygger de på samma mall. www.crescent.se, www.monark.se
Guida kunden rätt

Guida kunden rätt

FutureLab utvecklade och producerade butiksmaterialet utifrån det nya kommunikationskonceptet “Gamla naturlagar. Nya upplevelser.” Syfte och mål: att tydliggöra cykelsegmenten i butik, guida kunden rätt och positionera varumärket Crescent.
Säljande pedagogik

Säljande pedagogik

Utifrån det av FutureLab utvecklade kommunikationskonceptet producerades en katalog med tydliga affärsidéer. Segment för segment. Produkt för produkt. Allt för att hjälpa konsumenten att göra rätt val.
Utskick med nyhetsvärde

Utskick med nyhetsvärde

Inför startskottet av en ny, tydligare varumärkesstrategi, samt lanseringen av det nya segmentet Sport, utvecklade FutureLab ett koncept för ibladning i rikstäckande dagspress.
Från teknikfokus till behovsfokus

Från teknikfokus till behovsfokus

FutureLab revitaliserade konceptet kring Crescents prestanda och tävlingscyklar. En ny logotyp samt ett nytt kommunikationskoncept utvecklades för att nå en bredare målgrupp och tillfredställa fler behov. Fokus på ergonomi, logik, individ och teknik.