accelerating innovation and growth
Gå hela vägen

Gå hela vägen

FutureLab fick i uppdrag att marknadsföra Finland som konferensland i Sverige. Lösningen blev konceptet Meeting Finland där FutureLab tog fram material och verktyg samt skapade arbetsmetod och samverkansmodell för alla inblandade parter.
Kampanj med temperament

Kampanj med temperament

FutureLab fick år 2002 i uppdrag att marknadsföra Finland som konferensland. Konceptet Meeting Finland är nu inne på sitt andra år, och News nr 2 fortsätter att förändra svenskens syn på Finland. Våren 2004 års tema är temperament.
Progressiv mötesarena

Progressiv mötesarena

Det av FutureLab utvecklade framgångsrika mässkoncept från 2003, uppdaterades 2004 till en extraordinär upplevelse. Rätt utvalda och använda mässor är med progressiva lösningar oslagbara säljverktyg och varumärkesbyggare.
Mässan som mötesplats

Mässan som mötesplats

Mässor är relationsbyggande och varumärkespositionerande arenor. Därför utvecklade FutureLab ett visuellt starkt  mässkoncept för Finska Turistbyrån som bjuder in till alla former av möten.
Inga dyra nödlösningar

Inga dyra nödlösningar

FutureLabs annonskoncept möjliggör strategiskt långsiktigt planerad annonsering likväl som annonsering till bra pris vid snabbt beslut. Med genomtänkt annonskoncept undviks dyra ad hoc-lösningar.
Sambandscentral

Sambandscentral

I FutureLabs koncept Meeting Finland, vilket marknadsför Finland som konferensland, fick webben en central roll som gemensamt säljverktyg och informationsbank för kampanjens alla inblandade parter.