accelerating innovation and growth
Reinforcing exlusive brands

Reinforcing exlusive brands

Projektet Reinforcing Exclusive Brands 2004-2008 är INTERSPORT Internationals övergripande strategi för det internationella arbetet med sina egna varumärken. Strategin är utvecklad i nära samarbete med FutureLab som också tagit fram dokumentstruktur och...
11 viljor 1 mål

11 viljor 1 mål

När INTERSPORT International bestämde sig för att ta tillvara potentialen i de egna varumärkena krävdes en ny strategi för var och ett av de elva varumärkena. FutureLab utvecklade samtliga strategier utifrån deras specifika förhållanden, men mot ett gemensamt mål:...