accelerating innovation and growth
Visualisera ny affärsstrategi

Visualisera ny affärsstrategi

I arbetet med tryckerikedjan JUSTNUs affärsstrategi, butikskoncept och varumärkesplattform fick varumärket modern gestalt genom ny profil och logotype.
Plattform för alla

Plattform för alla

JUSTNUs varumärkesbibel Den gula tråden är ett verktyg för att alla ska förstå vad företagets affärsstrategi betyder för varumärket i det dagliga arbetet. Alla anställda har ett personligt exemplar.
Effektiv koordination

Effektiv koordination

Nytt butikskoncept för JUSTNU blev verklighet på mindre än 12 månader – från pilot till 25 färdiga butiker. FutureLab höll i tidsplaner, leverantörskontakter, 3D-visualiseringar för varje butik samt lansering.
Lustfylld implementering

Lustfylld implementering

Genom event med mix av lättsamma och seriösa upplevelser skapades intern delaktighet för JUSTNUs nya affärsstrategi. FutureLab höll i allt från logi, mat och underhållning till butiksinvigning, seminarier och sponsorer.
Enkla medel – nya affärer

Enkla medel – nya affärer

I samband med lanseringen av JUSTNUs butikskoncept gav en 8-veckors DM-kampanj med snabba budskap flera nya, stora kunder. Kampanjen repositionerade dessutom varumärket på marknaden.
Butiken som mötesplats

Butiken som mötesplats

Tryckerikedjan JUSTNUs affärsstrategi fick fysisk form med nytt butikskoncept. JUSTNU gick från att vara endast tryckeri till en aktör med fokus på kundnytta med butiken som säljverktyg och mötesplats.