accelerating innovation and growth
Best in show

Best in show

Tillsammans med studenter på utbildningarna för mode- och textildesign samt handvävning, har FutureLab utvecklat koncept för mässmontrar, samt producerat inbjudningsmaterial. Mässmontern blev utnämnd av Wallpaper till Best in show 2001.
Uppmärksamhet för textilier

Uppmärksamhet för textilier

Tillsammans med studenterna på Textilhögskolans utbildningar för textildesign och handvävning utformade FutureLab marknadsföringsmaterial för utställningen på årets möbelmässa i Stockholm. Montern fick stor uppmärksamhet i fack- och populärpress.
Sammanhållande profil

Sammanhållande profil

För institutionen Vårdhögskolan producerade FutureLab foldern PreHospen. Inom ramarna för högskolans profil kommuniceras den enskilda institutionens affärsidé, med tydlig koppling till högskolans profil.