accelerating innovation and growth
Mångfald av starka kreatörer

Mångfald av starka kreatörer

Whites styrka och framgång ligger i balansen och spänningsfältet mellan kollektivet och individen, mellan varumärket och den enskilda arkitekten. Det låg till grund för vår utveckling av Whites kommunikationsplattform. Lika viktigt att ta fasta på var vikten av att...
Plats för människor, samhälle och åsikter

Plats för människor, samhälle och åsikter

Som den starka mångfald av kreatörer som White är, och med det stora samhällsengagemang som yrket kräver, kände vi att White behövde mer än att bara visa bilder på sin arkitektur. Tillsammans skapade vi ett koncept där arkitekturen blir en del av människors liv och...
Ett enat White mot nya utmaningar

Ett enat White mot nya utmaningar

Whites ambition var att stärka sitt varumärke för att tydliggöra sin position. En stor del i detta arbete föll på att utvärdera “arkitekturbegreppet”, samt att tydliggöra sitt omfattande och något komplexa erbjudande genom en ny erbjudandestruktur....