accelerating innovation and growth
Välkommen upp i ringen

Välkommen upp i ringen

Proffices mål är att vara först med innovationer och nya produkter i branschen. Man vill helt enkelt utmana både jättarna och nischaktörerna på marknaden. I en 24-sidig broschyr fick Sverige VD:n Lars Krys bakgrund som boxare ligga till grund för hur Proffice i fem...
Rätt man på rätt plats

Rätt man på rätt plats

För att tydligt visa marknaden hur specialiserade man är, utvecklade och producerade FutureLab foldrar för respektive yrkesområde som Proffice arbetar inom. Foldrarna pekar i koncentrerad form på Proffices specialistkompetens och särskiljande fördelar gentemot...
Första redovisningen som specialister

Första redovisningen som specialister

Att likt Proffice agera som marknadens specialister, ska givetvis också avspegla sig i bolagets årsredovisning. I nära samarbete med Proffices ledning utvecklade och producerade FutureLab deras första årsredovisning helt genomsyrad av...
Välkommen till Proffice

Välkommen till Proffice

I samband med fokuseringen på att agera som det specialiserade och moderna bemanningsföretaget, önskade Proffice även se över sina kontorsinredningar. FutureLab skapade ett butiks/kontorskoncept som genom sin flexibilitet fungerar oavsett om man är kund,...
Den moderna aktören

Den moderna aktören

Utifrån redan fastställd varumärkesplattform utvecklade FutureLab Proffices kommunikationsplattform. I utvecklingen tog vi fasta på Proffice intention att uppfattas och agera som ett modernt, personligt och kundorienterat bemanningsföretag, med den nordiska kopplingen...