accelerating innovation and growth
Enkät som underlag för varumärkesutveckling

Enkät som underlag för varumärkesutveckling

I Pedabs process att uppgradera sin affärsidé och varumärkesposition, utvecklade vi en intern och extern enkät med frågor om kundfördelar, mervärden och strategival. Analysen av enkätsvaren låg till grund för det fortsatta varumärkesarbetet. Enkäten var även ett...
Ny logotyp med starkt kundlöfte

Ny logotyp med starkt kundlöfte

Att byta logotyp är en känslig fråga. Därför tog vi med färg och visst formspråk från Pedabs gamla logotyp, när vi skapade den nya. För att visa att Pedab verkligen flyttat fram positionerna skapade vi ett kundlöfte vilken även fungerar som en intern, strategisk...
Starkt profilprogram för alla

Starkt profilprogram för alla

Det nya profilprogram vi tog fram för Pedab utvecklades för att ha hög igenkänningsfaktor samt vara användarvänliga för alla medarbetare. Bakgrunder, bildmanér och presentationsmallar är alla enkla att använda i olika programvaror. Självklart dokumenterades allt i en...
En väl förankrad varumärkesplattform

En väl förankrad varumärkesplattform

Processen med att hitta fram till de kärnvärden, den vision, det kundlöfte och den kommunikationsplattform som särskiljer Pedab från andra skedde i tätt samarbete med Pedabs ledning. Med kundlöftet “Finds your next business” fick Pedab ett kundlöfte och...
Intern implementering av varumärket

Intern implementering av varumärket

Efter att vi utvecklat Pedabs varumärkesplattform gav vi den ord och bild, för att kunna implementeras och arbetas med internt. Resultatet blev en varumärkespresentation samt en utökad version i form av en varumärkeshandbok. Vi skapade även det interna HR-konceptet...
Från koncept till genomförd kick-off

Från koncept till genomförd kick-off

För att Pedabs kick-off verkligen skulle bli ett startskott för det nya Pedab, planerade vi kick-offen minutiöst noggrant – inga döda stunder, idel överraskningar och allt kopplat till den nya varumärkesplattformen och det nya kundlöftet. Inspiration från kända...