accelerating innovation and growth
Elpistoler

Elpistoler

Tillsammans med Rapid tog FutureLab fram positioneringsstrategi för Rapids nya elpistoler. FutureLab utvecklade även elpistolernas namn, förpackningar, färgsättning och produktmärkning.
Smidigt samgående

Smidigt samgående

Vid Rapids köp av företaget Rocafix deltog FutureLab i arbetet med att på ett strategiskt plan sammanföra de båda organisationerna. FutureLab deltog även i utfasningen av varumärket Rocafix och introduktionen av Rapid på den franska marknaden.
Minsta gemensamma nämnaren

Minsta gemensamma nämnaren

Klammern, Rapids minsta gemensamma nämnare, låg till grund för varumärkesbyggande annonskampanj samt aktivt PR-arbete. Kampanjen positionerade Rapid på världsmarknaden.
Betydelse av tydlighet

Betydelse av tydlighet

Marknadsföring utifrån tydlig profil och kommunikationsplattform fick ett världsledande företag att agera som ett starkt varumärke över hela världen. Rapid är idag s.k. preferred supplier hos marknadens enda tio betydande distributörer.
Färgexplosion

Färgexplosion

Utifrån omvärldsbevakning av design- och färgtrender tog FutureLab fram nya färger till Rapids nya häftapparater och hålslag. FutureLab utvecklade även material för att implementera den nya färgsättningen i säljledet.
Unikt samarbete

Unikt samarbete

FutureLabs omvärldsanalys och designstudie låg till grund för utvecklingen av Duax design och kommunikation. Utvecklingen skedde i ett unikt samarbete mellan designer, teknisk utvecklare och FutureLab.