accelerating innovation and growth
Ett enat White mot nya utmaningar

Ett enat White mot nya utmaningar

Whites ambition var att stärka sitt varumärke för att tydliggöra sin position. En stor del i detta arbete föll på att utvärdera “arkitekturbegreppet”, samt att tydliggöra sitt omfattande och något komplexa erbjudande genom en ny erbjudandestruktur....
11 viljor 1 mål

11 viljor 1 mål

När INTERSPORT International bestämde sig för att ta tillvara potentialen i de egna varumärkena krävdes en ny strategi för var och ett av de elva varumärkena. FutureLab utvecklade samtliga strategier utifrån deras specifika förhållanden, men mot ett gemensamt mål:...
Från problem till möjligheter | Elmia Arbetsmiljö

Från problem till möjligheter | Elmia Arbetsmiljö

FutureLab utvecklade ett kommunikationskoncept där fokusflytten från skador och ohälsa (det problemtyngda) till lust och arbetsglädje (det affärsmöjliga) tydligt manifesterades. Lösningen blev Elmia Arbetsmiljö: Work 08 – Allt för en bra arbetsdag. I...
Unik forskning i profilkoncentrat 2

Unik forskning i profilkoncentrat 2

ESS är en stor och komplex organisation som samverkar med såväl Lunds stad, näringslivet i hela Öresundsregionen och aktörer från hela världen. FutureLab utvecklade erbjudandestruktur och affärsplattformar i syfte att klargöra och förtydliga det enorma projektet för...